ป้ายกำกับ: ท้องฟ้าเหนือเมืองราชบุรีเป็นเคลื่นคล้ายเกล็ดมังกรส่องแสงสีทองในยามเย็น