Bangkok Design Week 2021 เดือนสุดท้ายของปีนี้ใน 4 ย่านเศรษฐกินหลักกรุงเทพฯ

แชร์

เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายแล้ว สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ จัดตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2564 และบางกิจกรรมขยายระเวลาถึง 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีการขยายพื้นที่การจัดงานออกไปใน 4 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลัก จากเจริญกรุง-ทรงวาด ไปสู่ สามย่าน, อารีย์-ประดิพัทธ์, ทองหล่อ – เอกมัย และพื้นที่ที่น่าสนใจอื่นๆ นำเสนอแนวคิด “Resurgence of Possibilities ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่” ที่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ และยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก ลอจิสติกส์ การท่องเที่ยว และบริการขนส่งมวลชน ฯลฯ อันจะนำไปสู่การสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงในการยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย

samyan_commonair-rea

samyan_commonair-rea_(2)

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานเพื่อให้สอดรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการปรับลดพื้นที่และกิจกรรมบางส่วน พร้อมเตรียมมาตรการเข้าชมงานตามหลักเกณฑ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนสามารถมาร่วมเทศกาลฯ อย่างทั่วถึง เพื่อร่วมกันตั้งคำถาม สร้างแรงบันดาลใจ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ก้าวสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ความคิดสร้างสรรค์นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  

04academicshowcaseexhibit
08_creativevirus

เจริญกรุง-ทรงวาด : ต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งแรกของกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่ผสมผสานความเก่า-ใหม่อย่างลงตัว โดยในเดือนนี้ พื้นที่จัดแสดงหลัก เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ TCDC กรุงเทพฯ, บางรัก ริเวอร์วิว, O.P. Garden, PLAY art house, Warehouse 30 และพื้นที่อื่นๆ

 • นิทรรศการ CREATIVE VIRUS โดย art4d นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวอีกด้านของวิกฤตโควิด-19 ผ่านการจัดแสดงผลงานจากกลุ่มสร้างสรรค์หลากหลายสาขา สถาปนิก ศิลปิน นักออกแบบ จำนวน 34 คน ที่เคยร่วมส่งผลงานเข้ามาร่วมเผยแพร่ใน art4d273 We will meet again และผลงานออกแบบการสื่อสารที่ชนะเลิศโครงการ Design Hero : The New Normal เพื่อเน้นย้ำกับสังคมว่า ทุกวิกฤตนั้นมีโอกาสเสมอ จัดแสดงที่ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 00-19.00 น. สามารถติดตามการลงทะเบียนนัดหมายวันและเวลาเข้าชมในพื้นที่ ได้ที่ Facebook: BangkokDesignWeek

  190049

สามย่าน :  ย่านชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน ที่ในอดีตมีชื่อเสียงด้านตลาดสดและร้านอาหารชื่อดังระดับตำนาน กิจกรรมอัดแน่นไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเมนูอาหารแบบออนไลน์ สอดรับวิถีชีวิตใหม่ ผสมผสานแหล่งต้นทุนทางวัฒนธรรมในหลากหลายพื้นที่ได้อย่างลงตัว เช่น สามย่านมิตรทาวน์,ซอยจุฬาลงกรณ์ 50, Inda Lab, East Architects, The Shophouse 1527, CUArt4C  , Raw Room, U center, Reno hotel เป็นต้น

02theordinarist_opentheor

 • Common Air-rea โดย CEA x Cloud-floor x UCCN, BKK City of Design พื้นที่ Safe zone ที่เราสามารถสูดลมหายใจเข้าสู่ปอดอย่างสบายใจ โครงการต้นแบบความเป็นไปได้ในพื้นที่สาธารณะด้วยนวัตกรรมเพื่อช่วยบรรเทาและพัฒนาคุณภาพอากาศในพื้นที่แบบปิด ให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นผ่านเครื่องดักกรองธรรมชาติ ลดความเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 จัดแสดงที่สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G ฝั่งร้าน Tim Horton’s วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 00-20.00 น.
 • TOMORROW LOW CARBON โดย SONTANA นิทรรศการที่สร้างบทสนทนากับสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคตที่เราฝันถึง การรวมตัวของศิลปิน 8 ท่าน ได้แก่ Mike Hornblow, 27 JUNE Studio, Wishulada, Tastebud, H-lab, COTH studio, ศิรษา บุญมา, นุธิดา ทรัพย์บริบูรณ์ ที่มาร่วมแสดงผลงานเพื่อสร้างบทสนทนาถึงอนาคตของการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดแสดงที่ The shophouse 1527 ตึกแถวหมายเลข 1527 ในชุมชนสามย่าน วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 00-18.00 น. จำกัดการเข้าชมรอบละ 5 คนๆละ 30 นาที สามารถติดตามการลงทะเบียนนัดหมายวันและเวลาเข้าชมในพื้นที่ ได้ที่ https://bit.ly/3wXOuJH
 • Academic Exhibition & Showcase โดย Bangkok Design Week x ISSARAPHAP:
  นิทรรศการ “หน้ากาก_อนาคต” นิทรรศการการจัดแสดงผลงานนิสิตนักศึกษา 26 ผลงาน จากโปรเจกต์พิเศษการประกวดออกแบบหน้ากากเพื่ออนาคต หลังยุคโควิด-19 เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อสังคม ผ่านการตีความหมายของ “หน้ากาก” อุปกรณ์ใหม่ที่แทบจะกลายเป็นอวัยวะที่ 37 ในยุคนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้คน การออกแบบ แฟชั่น วิทยาศาตร์ เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างอนาคตให้ดียิ่งขึ้น จัดแสดงที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 00-20.00 น.
 • โปรเจกต์ Envisioning BANGKOK ผลงานศิลปะการจัดวางบนพื้นที่สาธารณะ (Public Art and Installation) สะท้อนความเป็นกรุงเทพฯ ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จากบริบทของพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน การใช้งานของคนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมงานเทศกาลฯให้มากที่สุด โดยมี 4 ผลงานจัดแสดงในพื้นที่ต่างๆ ย่านสามย่าน วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 00-19.00 น. ได้แก่
 • muta v2 โดย lowerline studio “หมูทะ” คำติดปากที่หลายคนใช้เพื่อเรียกอาหารประเภทหนึ่ง ที่เป็นสัญญะแห่งการเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ จัดแสดงบริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 50
 • Skywall โดย Chana Mahayosanun Skywall ศาลาที่พักที่ใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ทำให้คนสามารถ พัก ใช้สมาธิ นั่งมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปตามเวลา โดยมีกระจกเป็นสื่อเชื่อมโยงภายใน-ภายนอก จัดแสดงที่ลานด้านหน้าสามย่านมิตรทาวน์
 • The Direct Approach โดย TODO DESIGN พื้นที่พักผ่อนที่คนในชุมชนสามารถเข้าไปใช้เป็นจุดพัก หรือ เครื่องเล่นสำหรับเด็กในพื้นที่สาธาณะ ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบจากประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อความศรัทธาของสิ่งสักการะในย่าน จัดแสดงบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ ตั่วเหล่าเอี๊ย ซอยจุฬาลงกรณ์ 50
 • GroundPlay โดย verasustudio x userfriendly x PINE เครื่องเล่นที่ผสมผสานระหว่างงานสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และ เครื่องเล่น เข้าด้วยกัน “ลานละเล่น” จึงเป็นแนวคิดของเพลย์สเตชั่นที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม และให้อิสระในการตีความและการใช้งานแก่ผู้ใช่ จัดแสดงบริเวณ ลานจอดรถ INDA

อารีย์-ประดิพัทธ์ : จากบ้านพักข้าราชการสุดคลาสสิค พัฒนาสู่ย่านสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ ๆ ร้านอาหาร สตูดิโอออกแบบ สัมผัสประสบการณ์การเดินสำรวจย่านที่ยังคงรุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการจัดกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ อาทิ Josh Hotel, FEAST Ratchakru, Window gallery and café, Fats and Angry ซอยอารีย์ 4 เป็นต้น

01flo_open_floexhibition03academicshowcaseexhibit

 • Ari Around โดย Faiyen Design Studio X skiixy X Stew X Napat Charitbutra X Parn Nattanun X uk.avant.garde มาร่วมสร้างประสบการณ์จำลองชีวิตในอุดมคติของประชากรอารีย์ = compassionate people ผ่าน platform ARI AROUND ที่เริ่มต้นทดลองครั้งแรกในพื้นที่ อารีย์-ประดิพัทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้คน เสริมสร้างความเป็นชุมชนให้แข็งแรง เกิดการพึ่งพาอาศัยและมีมิตรภาพต่อกัน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในย่าน จัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ลดขยะจากการบริโภค โดยมีการทดลองใช้สกุลเงินจำลอง Ari Coin ซึ่งเป็นระบบคูปอง (Token System) ที่ได้จากการนำขยะรีไซเคิลมาแลกเพื่อรับสิทธิ์พิเศษภายในชุมชน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://www.ariaround.com
 • Hotel in•ter•rim โดย Mæwtāy x Cloud-floor x SP/N x NOSEstory x Decus นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของย่านประดิพัทธ์และอารีย์ โดยเฉพาะถนนเส้นประดิพัทธ์ ซึ่งเต็มไปด้วยโรงแรม และเป็นย่านที่มีความเจริญอย่างมากในอดีต รวมไปถึงการให้ข้อมูลและเปิดมุมมองของผู้เข้าชมต่อถนนประดิพัทธ์ ซึ่งกำลังจะพัฒนาและเป็นหนึ่งในเส้นทางสัญจรหลักแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ จัดแสดงที่ Josh Hotel ซอยอารีย์ 4 วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00-19.00 น. สามารถติดตามการลงทะเบียนนัดหมายวันและเวลาเข้าชมในพื้นที่ ได้ที่ https://hotel-interim.com/20116412 และรับชมนิทรรศการผ่านเวปไซต์ รูปแบบ Online Virtual 360 Exhibition ได้ที่ https://hotel-interim.com/ 

ทองหล่อ-เอกมัย : ย่านดีไซน์ใจกลางสุขุมวิท แหล่งรวมธุรกิจไลฟ์สไตล์ และแหล่งรวมสตูดิโอสร้างสรรค์ระดับชั้นนำของประเทศ ที่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคน อาทิ Kenkoon, MOBELLA, YIMSAMER เป็นต้น

thongekk_

 • .. เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ กิจกรรมเปิดสตูดิโอชั้นนำระดับประเทศกว่า 14 สตูดิโอของกลุ่มนักออกแบบหลากหลายสาขาในย่าน ที่รวมตัวกันตกแต่งหน้าบ้าน เพื่อต้อนรับผู้เข้าชมให้ได้สัมผัสความครีเอทีฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานด้านงานดีไซน์แบบเจาะลึกกับเจ้าบ้านอย่างเป็นกันเอง ได้แก่ Shma, Kenkoon, MOBELLA, YIMSAMER, Tribes, PLATO, thingsmatter, Flo, The Ordinarist, Party Space Design, Nowhere, Pukpun, Pinpina, PABAJA Studio เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่อื่นๆ ขยายออกไปทั่วกรุงเทพ อาทิ ย่านราชดำริ THE WATCHER โดย Splendour Solis ที่ AUA LANGUAGE CENTER นิทรรศการเชิงทดลองแบบ Realtime Exhibition โดยทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์และงานออกแบบด้วยกัน และย่านบางแค “THE improvised” Phetkasem Artist Studio ที่ HAS design and research สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมที่จัดโชว์เคสแสดงเรื่องราวของการค้นพบ “อัตลักษณ์ใหม่ที่เป็นไปได้ในสถาปัตยกรรมอัปลักษณ์” ที่เราคุ้นตากันอย่าง ท่อเหล็ก! เป็นต้น สามารถติดตามการลงทะเบียนนัดหมายวันและเวลาเข้าชมในพื้นที่ ได้ที่ Facebook: BangkokDesignWeek

ร่วมค้นหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เมือง ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website: bangkokdesignweek.com         

Facebook: BangkokDesignWeek

Instagram: @bangkokdesignweek

Line@: BangkokDesignWeek

Twitter: BKKDesignweek

#BKKDW2021 #BangkokDesignWeek

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.sanook.com/travel/1427709/
ขอขอบคุณ : https://www.sanook.com/travel/1427709/

เรื่องที่เกี่ยวข้องบัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด