ข่าวดีสายเดินป่า! ม่อนจองเตรียมเปิดให้เที่ยวแล้ว 25 ธันวาคม นี้

แชร์

ม่อนจอง หนึ่งในเส้นทางเดินป่าที่ได้รับความนิยมที่สุดของเมืองไทย เตรียมกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ 

โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ได้มีประกาศออกมาในการเปิดกิจกรรมเดินป่าและพักแรมบนม่อนจองตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนเพื่อจองเดินป่าขึ้นดอยม่อนจองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

268993137_463111521824726_623

-ลงทะเบียนจองล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2564 (ในเวลา 08.30 – 16.30 น.)

*** เฉพาะวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เปิดขยายระยะเวลาเป็น 15.30 – 22.30 น.

* ระยะเวลาศึกษาธรรมชาติและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1- 31 มกราคม 2565

-กำหนดระยะเวลาอัปโหลดเอกสาร 3 วัน หลังจากที่มีการกดยืนยันข้อมูลในขั้นตอนการลงทะเบียน

-ทางเขตฯ จะแจ้งให้คณะนักศึกษาที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ทางอีเมลที่คณะฯ ได้กรอกข้อมูลไว้ในใบคำร้องฯ

-จำกัดจำนวนนักศึกษาธรรมชาติ 100 คน/วัน เท่านั้น- การจอง 1 ครั้ง จะสามารถจองได้สูงสุด 5 คนเท่านั้น

-อนุญาตให้มีการพักแรมได้เพียง 1 คืน เท่านั้น

Link: https://forms.gle/qQbNW4womu3WTMXh9 (เปิดระบบลงทะเบียนในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ของแต่ละวัน) โดยนักศึกษาธรรมชาติ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1.กรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนดังกล่าว เพื่อจัดส่งคำร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า จากนั้นจะมีอีเมล์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยในการตอบกลับ ซึ่งมีข้อมูลใบคำร้องฯ ให้นักศึกษาธรรมชาติดำเนินการต่อไป

2.ดาวน์โหลดไฟล์ “ใบคำร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า.pdf” แล้วทำการสั่งพิมพ์เอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ เพื่อนำมาลงลายมือชื่อในฐานะผู้ยื่นคำร้อง

3.จัดเตรียมเอกสารในการอัปโหลด เพื่อประกอบการดำเนินการตรวจสอบ และการพิจารณาอนุมัติเข้าไปใช้สถานที่ฯ โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

3.1 ใบคำร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ท่านได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว (เฉพาะตัวแทนคณะนักศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้อง)

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ของทุกคนในคณะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (1ท่าน/ไฟล์)

3.3 เอกสารหลักฐานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (1 ท่าน/ 1 ไฟล์) ดังนี้

(1) เอกสารหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “หมอพร้อม” หรือหลักฐานเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ในกรณีที่นัศึกษาธรรมชาติได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) แล้ว

*** ทั้งนี้ การได้รับวัคซีนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติในการศึกษาธรรมชาติฯ แนบท้ายประกาศ***

(2) เอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่นักศึกษาธรรมชาติเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ผ่านการรักษาทางการแพทย์จนหายเป็นปกติ โดยจะต้องผ่านกระบวนการรักษาตัว กักตัว และพักฟื้นมาแล้วไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด

***ในกรณี หากนักศึกษาธรรมชาติยังไม่เคยได้รับวัคซีน จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) หรือ RT-PCR (Real Time PCR) ซึ่งผลที่ได้จะต้องเป็นลบ (Negative) และผลตรวจดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง พร้อมแสดงใบรับรองผลการตรวจจากสถานพยาบาล แสดงต่อเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยในวันที่เข้าเดินทางศึกษาธรรมชาติ

4. ทำการสแกนเอกสาร (.pdf) หรือถ่ายรูป (.jpg) เอกสารข้างต้น แล้วส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมไปในคราวเดียวกัน ใน Link ที่ได้แจ้งไว้ในอีเมลตอบกลับของเขตฯ

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.sanook.com/travel/1430501/
ขอขอบคุณ : https://www.sanook.com/travel/1430501/

เรื่องที่เกี่ยวข้องบัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด