ROCK ON THE BEACH MUSIC เทศกาลดนตรีบนชายหาด ปลุกกระแสการท่องเที่ยว

แชร์

เย็นวันนี้ (25 มิถุนายน 2565) ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงาน ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience ณ ตะโกลา ยอร์ช มารีน่า จังหวัดกระบี่ เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวในประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ดันรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก คาดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานไม่น้อยกว่า 15,000 คน

ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เตรียมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางเพื่อให้เกิดแรงส่งต่อเนื่องไปถึงฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้านั้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการจัดมหกรรมดนตรีบนชายหาด ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ และส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างมีคุณค่า น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว สอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปี พ.ศ. 2561 – 2580 ในประเด็นการท่องเที่ยวที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว คงรักษาธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นไทย ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยสินค้าและบริการ และการได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน เนื่องด้วยการจัดงานในครั้งนี้นอกเหนือจากการจัดแสดงดนตรีแล้วยังรวบรวมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจากชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่มาร่วมจัดแสดง เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ถือเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในพื้นที่ของการจัดงาน ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL เนื่องด้วย จังหวัดกระบี่ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ มีท้องทะเลอันดามันที่สวยงาม ประกอบกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในชุมชน ตลอดจนความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) การยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีคุณภาพ
เข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal)

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus มากกว่า 1,600 ราย นับการแสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เพื่อพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนให้ความสำคัญกับ การบูรณการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน  คาดว่างานครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้สามารถเติบโตได้ในทิศทางที่ยั่งยืน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เปิดเผยว่า มหกรรมดนตรีบนชายหาด ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience  พร้อมส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า มอบช่วงเวลาสุดพิเศษนำส่งความสุขผ่านบทเพลง  ต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว ณ ดินแดนแห่งท้องทะเลอันดามันผ่าน 2 จังหวัดในภูมิภาคภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ททท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว มุ่งสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพจากในประเทศและต่างประเทศ มีกำลังซื้อสูง ยินดีใช้จ่ายให้แก่ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหนือราคา ซึ่งการจัดงานมหกรรมดนตรีบนชายหาด ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจในระยะเวลา 3 วัน ของการจัดงานรวมกว่า 16,000 คน ซึ่งเกินกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่กำหนดไว้โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นำเสนอในแนวคิด “The Festival of Ultimate Happiness in the Andaman” เทศกาลส่งคลื่นความสุขต่อเนื่องให้คุณเที่ยวใต้ได้ตลอดปี เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า น่าประทับใจผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนกิจกรรมและไฮไลท์สุดพิเศษภายในงาน

งานมหกรรมดนตรีบนชายหาด ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL นี้ จัดขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (17 – 19 มิถุนายน 2565)  และจังหวัดกระบี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ ตะโกลา ยอร์ช มารีน่า จังหวัดกระบี่ ภายในงานพบกับการแสดงคอนเสิร์ตริมชายหาดจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่  วง ETC. TWOPEE และ เบน ชลาทิศ และไฮไลท์สุดพิเศษ การแสดงโดรนโชว์ของภาคใต้ภายใต้คอนเซป “The highlight of Andaman” นำเสนอความสวยงามของทะเลอันดามันด้วยโชว์สุดประทับใจ ครั้งแรกกับการเปิดตัวสถานที่จัดงาน พอร์ต ตะโกลา ยอร์ช มารีน่า และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับการนั่งเรือหางยาวแบบ Luxury นอกจากนี้ ยังมีการแสดงท้องถิ่น ได้แก่ รำรองเง็ง รำมโนราห์ ลิเกป่า และการแสดงโชว์ร่วมสมัย ได้แก่ ชุดการแสดงกระบี่ยินดีต้อนรับ ภูมิใจใต้ เบิกฟ้ากระบี่อันดามัน ก่อนชอปปิงภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยว อาทิ ของฝากสุสานหอยจากชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเรินบะเริ่นมะจากชุมชนบ้านคลองกำ ตำบลคลองประสงค์ เป็นต้น พร้อมลิ้มชิมรสอาหารท้องถิ่นและอาหารชื่อดังของจังหวัดกระบี่ที่ยกขบวนความอร่อยมาให้บริการที่โซนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ จ๊ะน๊ะยำแซ่บ โรตีจะฉิว เป็ดย่างสมิธ เครื่องดื่มจาก Cafe’ 8.98 เป็นต้น  ซึ่งร้านค้าที่มาจำหน่ายภายในงานใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พิเศษยิ่งไปกว่านั้น ททท. ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ อาทิ บริษัทนำเที่ยว โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ มอบคูปองมูลค่า 200 บาท จำนวน 3,000 คูปอง ให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในงาน ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ กิจกรรม ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL เข้าชมได้ฟรี โดยได้จัดบริการรถรับ-ส่ง ด้วยรถสองแถว (ไปกลับเส้นทาง อ่าวนาง – พอร์ตตะโกลา) วันละ 3 คัน คันละ 12 – 15 คน ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. และ บริการเรือหางยาวรับส่งแบบ Luxury (ไปกลับเส้นทางท่าเรือปูดำ – ท่าเรือตะโกลา) จำกัดจำนวนวันละ 150 ท่าน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ให้บริการได้ฟรีและจัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ในรูปแบบ Covid Free Event โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็ม หรือ แสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ การกำหนดพื้นที่รับประทานอาหาร (พื้นที่เปิดหน้ากาก) รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานกระบี่ โทร. 075 622 163   หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.sanook.com/travel/1433129/
ขอขอบคุณ : https://www.sanook.com/travel/1433129/

เรื่องที่เกี่ยวข้องบัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด