เลาะลำโขง 30 ฮอยศรัทธาพญานาค

แชร์

ลำน้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต และจิตวิญญาน ที่หล่อเลี้ยงผู้คนสองฝากฝั่ง ให้มีความสุขร่มเย็นมาแสนนาน “พญานาค” ปกรณัมตำนานที่มีความสำคัญต่อความเชื่อและจิตวิญญานของผู้คนในลุ้มน้ำโขงนี้ ก่อให้เกิดความเชื่อความศรัทธา ความนอบน้อมต่อสรรพสัตว์ สรรพชีวิตของผู้คนคุ้งโขงอุษาคเนย์

ความศรัทธาที่เชื่อมโยงความเชื่อท้องถิ่นให้เข้ากับพระพุทธศาสนา ทำให้นาค ผูกผนวกเข้ากับตำนานการสร้างเมือง และศาสนสถานต่าง ๆ ในฐานะผู้สร้าง และผู้ปกป้องรักษา พญานาค จึงเปรียบได้ดั่งจิตวิญญานของผู้คนที่นอบน้อมสักการะต่อพระพุทธศาสนา

002

“กายะวาจา จิตตัง อะหังวันทา ลูกกราบบูชา นาคาธิบดีศรีสุทโธ ขอพรประเสริฐให้สดใสไชยโย ย่าศรีปทุมมา ทางดาวก้าวไปให้กว้างไกลใหญ่โต นาคานาคีเป็นร่มไทรร่มโพธิ์ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ สาธุ สาธุ สาธุ…”

วันนี้นวลจะพาเลาะเลียบลำโขง รวบรวม 30 สถานที่แห่งฮอยศรัทธา กราบสักการะขอพร องค์พญานาคราช เพื่อเสริมบุญบารมีกันครับ

01 : คำชะโนดวังนาคินทร์

005-01

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโม 3 จบ

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

พิกัด : https://goo.gl/maps/hJf3zqdaimha4cV28

02 : พญาอนันตรนาคาธิบดี

006-02

พญาอนันตรนาคาธิบดี หรือพญานาคราช 9 เศียร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ตั้งอยู่บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอปากชม เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอำเภอปากชม เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นจุดเช็คอินที่สำคัญแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายวิวธรรมชาติที่สวยงามติดริมแม่น้ำโขง กั้นระหว่างไทย-สปป.ลาว

พิกัด : https://goo.gl/maps/EX2sdZjcJJzST3a6A

03 : พญาศรีสุวรรณหงส์สัตตนาคราช

007-03

“พญาศรีสุวรรณหงส์สัตนาคราช” ณ ลานเบิ่งเวียง ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ตรงข้ามนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามคำบอกเล่าของ หลวงปู่คำพันธ์ มีดังนี้ พญานาคาธิบดีสีสัตนาคบาดาล สายพันธุ์ของพญามุจลินท์นาคราช คือ พญานาค 7 เศียร ซึ่งสืบสายพันธุ์มาจนถึงพญาศรีสัตตนาคราช (นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล) ซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาว ส่วนฝั่งไทยคือ พญาศรีสุทโธนาคราช (นาคาธิบดีสีสุทโธ) เป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทย แต่เป็นพญานาคเศียรเดียว ซึ่งกล่าวกันว่า ทั้ง 2 ราชาพญานาคนี้เป็นสหายกัน

พิกัด : https://goo.gl/maps/8pP2pmW7yXYxa4J37

04 : วัดพระธาตุบังพวน

008-04

สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระ น้ำโบราณที่มีบันทึกในหนังสือใบลานที่เขียนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อว่า “สระมังคละน้ำเที่ยงหมัน” เมื่อครั้งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระ พุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดมีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดิน พระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพพล พระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุ ได้สังเกตเห็นว่ามีสายน้ำพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาจากปล่องภูพญานาคที่เฝ้ารักษาพระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้ และสร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียรไว้กลางสระแห่งนี้ รูปแบบศิลปะแบบล้านช้าง 

พิกัด : https://goo.gl/maps/cs5z5CGmCg68292N7

06 : หลวงพ่อพระใส

009-05

หลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุกมีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากองค์พระเบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย 

พิกัด : https://goo.gl/maps/238ruxYxZr1i4NuE8

06 : ลานพญานาค

010-06

ลานพญานาคริมโขง (Lan Phaya Nak) แลนด์มาร์กสำคัญของคนมาเที่ยวหนองคาย สถานที่ที่สามารถบอกเล่าความเชื่อต่อพญานาค และความผูกพันกับแม่น้ำโขงของชาวหนองคายที่มีมาอย่างยาวนาน ผ่านประติมากรรมพญานาคสีทองขนาดมหึมา 2 ตัวพ่นน้ำอยู่ริมฝั่งโขงแห่งนี้

ลานพญานาคริมโขง หรือลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือพญานาคขนาดมหึมา 2 ตัว ความสูง 15 เมตร ความยาวลำตัว 45 เมตร พ่นน้ำอย่างสง่างามอยู่ริมฝั่งโขง สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ความผูกพันที่ชาวหนองคายมีต่อพญานาคและแม่น้ำโขงที่มีมาอย่างยาวนาน 

พิกัด : https://goo.gl/maps/aFPeDnCqqPxVWqrD8

07 : ศาลาแก้วกู่

011-07

ความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นสิ่งลี้ลับที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และมีความสำคัญกับชาวบ้านที่เคารพ นับถือและให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก ในเรื่องของตำนานพญานาคมีอยู่หลายตำนาน แต่ตำนานที่กำลังได้รับความนิยมและได้รับความฮือฮาจากผู้คนทั่วทุกพื้นที่คือ ตำนานเจ้าแม่นาคี ที่มีร่างครึ่งหนึ่งเป็นคน อีกครึ่งหนึ่งเป็นงูใหญ่ รูปปั้นที่มีอยู่จริง สร้างมาเป็นเวลานานและบูรณะ เมื่อปี พ.ศ.2546 อยู่ในอุทยานศาลาแก้วกู่ ที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธา 

พิกัด : https://goo.gl/maps/zua3Qy2HBK95g7uT9

08 : พระธาตุหลวงเวียงจันทน์

012-08

พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ นั้น เป็นปูชนียสถานเก่าแก่ ที่ชาวลาวเชื่อว่า ใต้พระอุรังคธาตุนี้ เป็นประตูพิภพ ของ พญานาค ชื่อพญาศรีสัตนาคราช หรือพญานาค 7 เศียร 1 ใน 9 กษัตริย์พญานาค โดยบริเวณด้านหลังพระธาตุ จะพบเห็นที่ตั้งของบ่อน้ำพญานาคโบราณอายุกว่า 450 ปี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวไทยและลาวเดินทางมาสักการะบูชาไม่ขาดสาย 

พิกัด : https://goo.gl/maps/HcmJd9dZdxzhjtWH7

08 : พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ปู่ศรีสัตตนาคราช

013-08-2

‘พญานาค’ สัญลักษณ์แห่งการปกป้องพุทธศาสนา คนลุ่มน้ำโขงฝั่งไทย-ลาวมีความศรัทธาอย่างแรงกล้ามาช้านาน

การบูชาพญานาคของคนริมฝั่งโขง จึงถือเป็นพิธีกรรมที่ยึดโยงกับให้คนได้เข้าถึงพุทธศาสนา เพื่อให้ร่วมกันรักษาพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปในดินแดนสุวรรณภูมิ 

พิกัด : https://goo.gl/maps/HcmJd9dZdxzhjtWH7

09 : ถ้ำนาคา

014-09

ถ้ำนาคา อีกหนึ่งสถานที่สุดอันซีนของบึงกาฬกับตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพยานาค ที่นี่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนท้องถิ่น และผู้ที่เคารพบูชาพยานาคต่างมากราบไหว้ขอพร

-ทางขึ้นสามารถขึ้นได้สองทาง ทั้งสองทางชันเหมือนกัน ผมขึ้นทางน้ำตกตาดวิมานทิพย์ใช้เวลาขึ้นนานพอสมควรเพราะแวะน้ำตกบ่อยมาก แต่ขาลงใช้เวลาเพียง 45 นาที
-ส่วนอีกทางคือวัดชัยมงคลครับ
-ช่องทางการจอง สามารถจองได้ทางแอพ QueQ หรือไลน์ id : plk12345678 โทร.084-792-3505 , 042-530-766 (เวลา 09.00น. – 16.00น.)
-การเตรียมตัวขึ้นถ้ำนาคา
– ร่างกายต้องพร้อมถ้าป่วยหรือมีร่างการไม่แข็งแรงไม่แนะนำให้ขึ้นนะครับ เพราะว่าที่นี่เหนื่อยมากจริงๆ
-ยานวดยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ
-น้ำดื่มควรเตรียมไปเยอะๆเท่าที่จะพกได้ เพราะต้องดื่มน้ำตลอดทางเลย แต่ถ้าใครน้ำหมดสามารถเติมได้ที่บ้านเจ้าหน้าที่อุทยานแถวๆผาใจขาด 

พิกัด : https://goo.gl/maps/NPwGE4tUUepQkKEK8

10 : วัดอาฮงศิลาวาส

015-10

วัดอาฮงศิลาวาส มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึกกว่า 200 เมตร

ตำนานหนึ่งเกี่ยวกับบริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสแห่งนี้ เล่าต่อกันมาว่า ถัดไปทางฝั่งลาวใกล้กับจุดที่เป็นสะดือแม่น้ำโขงมีถ้ำใต้โขดหินใหญ่อยู่ใต้น้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของปลาบึกและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าพญานาคในช่วงวันออกพรรษา เพื่อมาร่วมทำบุญด้วยการปล่อยลูกไฟเป็นพุทธบูชาร่วมกับมนุษย์ ทำให้สถานที่แห่งนี้มีลูกไฟ หรือที่เรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมกันอยู่ทุกวัน 

พิกัด : https://goo.gl/maps/7i2ZPuHSvwLZWFFP9

11 : ปู่อือลือนาคราช

016-11

ตามตำนานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผู้ครองนคร เมืองรัตพานครได้ถล่มเป็น “บึงหลงของ” ต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นโขงหลง พระอือลือราชา ไม่ได้สิ้นพระชนม์ไปกับเหตุการณ์นี้ด้วย แต่ถูกพระยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์ จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้ จึงจะล้างคำสาปของพระยานาคราชได้ 

พิกัด : https://goo.gl/maps/jRqeroi9SU46ecd56

12 : พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

017-12

ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย 

พิกัด : https://goo.gl/maps/mjnedX7q3GRBRrBs6

13 : พระพุทธมหาราชานคาบรีรักษ์

018-13

วัดถ้ำผาแด่น เป็นอีกหนึ่งใน สถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติ วัดถ้ำผาแด่นเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น 

พิกัด : https://goo.gl/maps/SPCutfY1brjG4s4D9

14 : พญานาคเผือก

019-14

“อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ”

เป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุม วิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร ความโดดเด่นของอุทยานบัวคือ มีบึงบัวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า มีสะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกันสำหรับเดินชม ดอกบัวรอบสระ มีศาลาชมวิวกลางบึงบัวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ นั่งชมบัวรับลมเย็น นับเป็นอุทยานบัวที่ใหญที่สุดของประเทศ 

พิกัด : https://goo.gl/maps/ngunxAv3HhxMETDE8

15 : พญาศรีสัตตนาคราช

020-15

พญาศรีสัตตนาคราช สร้างด้วยทองเหลืองทั้งองค์ กิดจากความเชื่อว่า พญาศรีสัตตนาคราชได้เลื้อยลอยมาตามลำน้ำโขง เมื่อผ่านมาถึงริมฝั่งโขงนครพนม เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมจะขึ้นมาบนฝั่งเพื่อดูแล ความอยู่ดีกินดี ความผาสุข ร่มเย็นแก่บ้านเมืองแห่งนี้ จึงเลื้อยขึ้นมาบนฝั่ง พอถึงลานอันมีมงคลแล้ว พญาศรีสัตตนาคราช ได้พิจารณาเห็นว่า ผิวกายของท่านได้ผ่านพบอุปสรรคโคลนตมคราบไคลที่มัวหมอง เปรียบได้กับกิเลส ตัณหา ราคะ อันเป็นมลทิน ที่ติดตามผิวกาย สมควรที่จะลอกคราบไคลเหล่านั้นไว้เบื้องล่างให้เหลือผิวกายเป็นสีทองอร่ามเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเลื้อยขึ้นไปขดอยู่บนแท่น อันเป็นเอกมงคล พญาศรีสัตตนาคราชจึงได้ลอกคราบไว้ ดังปรากฏให้เห็นเป็นวงโค้งของคราบ มีลักษณะลอดและโผล่จากพื้นดิน 2 วงโค้ง มีคราบหางโผล่ปรากฏในบ่อน้ำที่อยู่ไม่ห่างจากวงคราบมากนัก 

พิกัด : https://goo.gl/maps/hDgCebXbSFmQRywL9

16 : ถ้ำนาคี

021-16

ถ้ำนาคี มีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน (คล้ายถ้ำนาคา) มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน อีกทั้งหากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว “ผานาคี” เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่งดงามอีกด้วย

สำหรับ ถ้ำนาคี ไข่พญานาค เศียรพยานาค เป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสายใหม่ ภูลังกาเหนือ หรือ เส้นทางสายธรรม-สายพญานาค (ระยะทางประมาณ 12 กม.) ในเส้นทางจะมีจุดน่าสนใจต่าง ๆ ให้เที่ยวชม ได้แก่ น้ำตกตาดโพธิ์-ถ้ำนาคี-วังนาคี-ผานาคี-หินสาลึคึ-ลานธรรม (หัวภู)-หินพญาศรีสัตตนาคราช-ไข่พญานาค-หินโลมา (วาฬ) -เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค (องค์ที่ 9) ที่เพิ่งค้นพบใหม่ล่าสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา โทร. 08-4792-3505 และ 0-4253-0766 (เวลา 9.00-16.00 น.) 

พิกัด : https://goo.gl/maps/sYF9qJxvHjy5VVD37

17 : บ้านวังนาคราช

022-17

ที่เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อองค์ปู่ของคุณติ๊ก กมลทิพย์ จาง 

พิกัด : https://goo.gl/maps/vNdmL9vywzBNkA35A

18 : ปู่เจ้าองค์ดำคำแสนสิริราชันนาคราช

023-18

สำนักสงฆ์ วัดป่าเหล่าใหญ่ชัยมงคล จ.นครพนม ที่ทางคุณติ๊ก กมลทิพย์ จาง เป็นผู้สร้างถวาย 

พิกัด : https://goo.gl/maps/o1WNr8QXcfSyXR1Q9

19 : พระธาตุมรุกขนคร

023-19

พิกัด : https://goo.gl/maps/hiD7GX2A5wgKNmN76 

20 : พระธาตุพนมวรมหาวิหาร

024-20

พิกัด : https://goo.gl/maps/hkXp9ejD7wZDRxf36 

21 : พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช

025-21

พิกัด : https://goo.gl/maps/z7VmoteRB35FBwP48 

22 : ลานพญานาค วัดป่าภูฮัง

026-22

พิกัด : https://goo.gl/maps/HPsMEXiBoYciquks6 

23 : ศาลพ่อปู่พญานาค อนันตนาคราช

027-23

พิกัด : https://goo.gl/maps/UynxyBMkzwCsNUim7 

24 : หลวงพ่อนาคปรก วัดมโนภิรมย์

028-24

พิกัด : https://goo.gl/maps/QLhsNrbFDHVoLUYA7 

25 : พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช

029-25

พิกัด : https://goo.gl/maps/UuwJ2XmmQ27FwsDc7 

26 : พ่อพญานาคราช

030-26

พิกัด : https://goo.gl/maps/nPoWmAuSSEiiMADL9 

27 : พญางูใหญ่นาคราชองค์ดำ

030-26

พิกัด : https://goo.gl/maps/VPYrnY27KHspbWqA6 

28 : ถ้ำปาฏิหารย์

032-28

พิกัด : https://goo.gl/maps/sozR7aUutzu3mDGf9 

29 : พระธาตุหนองบัว

033-29

พิกัด https://goo.gl/maps/p9iV3uA55G1sCzZAA 

30 : พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

034-30

พิกัด : https://goo.gl/maps/tf3tgEzabDgsaqxt9 

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.sanook.com/travel/1433741/
ขอขอบคุณ : https://www.sanook.com/travel/1433741/

เรื่องที่เกี่ยวข้องบัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด