พาสปอร์ตหาย ต้องทำอย่างไร กรณีหายในประเทศและต่างประเทศ

แชร์

หนังสือเดินทางหาย พาสปอร์ตหาย เป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากพบเจอ แต่หายมันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆ นักเดินทางแล้ว ควรจะจัดการอย่างไร ต้องดำเนินการตามขั้นตอนแบบไหน วันนี้มีรายละเอียดมาบอก

หากเดินทางไปท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ หนังสือเดินทาง หรือ Passport แต่บางครั้งเหตุการณ์สุดวิสัย ทำพาสปอร์ตหาย หลายคนตกใจทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นติดต่อใคร หน่วยงานไหน เราจึงมีคำแนะนำดีๆ มาฝาก

หนังสือเดินทางสูญหายในประเทศ

กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายภายในประเทศไทย การดำเนินการจะแยกเป็น 2 กรณี

1. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายและไม่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ (หมดอายุ) สามารถติดต่อเพื่อขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหายได้โดยไม่ต้องดำเนินการแจ้งความ

2. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายและยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

หากคุณจำเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายได้ หรือ มีเอกสารที่ได้สำเนาไว้ เนื่องจากการแจ้งความในบางแห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องระบุเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมลงในหลักฐานการแจ้งความ ให้ดำเนินการแจ้งความแล้วนำใบแจ้งความไปยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้เลย

หนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หนังสือเดินทางหายแต่ต้องรีบกลับไทย

หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ทั้งนี้ ขอแนะนำว่า หากท่านจะเดินทางออกนอกประเทศ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ แล้วนำไปด้วย (แยกไว้คนละที่กับหนังสือเดินทาง) เผื่อว่ามีเหตุจำเป็นต้องใช้ แล้วอย่าลืมติดเบอร์ติดต่อ/ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วย

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.sanook.com/travel/1442707/
ขอขอบคุณ : https://www.sanook.com/travel/1442707/

เรื่องที่เกี่ยวข้องบัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด