21 เมษายน 242 ปี กรุงเทพมหานคร ทำบุญไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์

แชร์

21 เมษายน 2567 วันสำคัญของเมืองกรุงที่ทั่วโลกรู้จักด้วยเป็น วันสถาปนากรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย ที่นักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วโลกแวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย วันที่ 21 เมษายนของทุกปีนั้น สำคัญอย่างไร และเป็นโอกาสดีที่ควรไปสักการะวัดสำคัญมาแนะนำให้ชาวสนุกทุกท่านไปทำบุญเสริมสิริมงคล

242 ปี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจากกรมศิลปากรอธิบายว่า นับแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรี มาที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจัดให้ตั้งการพระราชพิธียกเสาหลักเมืองสำหรับพระนครขึ้นเพื่อเป็นหลักชัยอันสำคัญ พระฤกษ์ยกเสาหลักเมืองกระทำในวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 06.54 น. พระราชทานนามพระนครใหม่ว่า

 “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงเปลี่ยนจาก บวรรัตนโกสินทร์’ เป็น อมรรัตนโกสินทร์’ ความหมาย “พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร อันเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครสามารถรบชนะ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว ๙ ประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศน์ใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้”

ทำบุญไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ในโอกาสครบรอบ 242 ปี สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับ 21 เมษายน 2567 ตรงกับ วันสถาปนากรุงเทพมหานคร นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก ๆ และเหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางไปทำบุญในวัอารามหลวงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ต้อนรับปีใหม่ไทยพร้อมกัน เพื่อเสริมศิริมงคลให้มีชีวิตก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ตลอดทั้งปี และแต่ละสถานที่ยังมีความเชื่อบางประการด้วย

วัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  

เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมืองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม สร้างชื่อเสียงและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริงการได้เข้าไปกราบพระแก้วมรกตครั้งหนึ่งในชีวิตก็นับว่าได้สร้างมงคลให้กับชีวิต และมีความเชื่อกันว่าไหว้วัดพระแก้วจะช่วยทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิต มีแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา

เชื่อกันว่า ไหว้พระวัดพระแก้วจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีคติความเชื่อโด่งดังในเรื่องการขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และมีมิตรไมตรีที่ดี จุดสำคัญคือสักการะ”พระพุทธไตรรัตนนายก” (หลวงพ่อโต)  

เชื่อกันว่า ไหว้แล้วจะได้มิตรที่ดีใครแฝงตัวมาเป็นมิตรรับรองแสดงธาตุแท้ออกมาหมด

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วันอรุณ เดิมชื่อ วัดแจ้ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่มีประวัติที่สำคัญยาวยายมาตั้งแต่แต่สมัยพระเจ้าตากสิน เป็นวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ทั้งมีความเชื่อกันว่าไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่งทุกวันคืน พร้อมกราบสักการะพระพุทธรูปในวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะช่วยให้ชีวิตรุ่งโรจน์ตลอดปี

เชื่อกันว่า ใครอยากให้หน้าที่การงานการเรียนรุ่งโรจน์ต้องไหว้พระวัดอุรณฯ

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

สำหรับพระประธานในพระอุโบสถวัดระฆังนี้มีเรื่องเล่ากันว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยตรัสว่า “ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที” และมีความเชื่อกันว่า ไหว้พระวัดระฆัง มีคนนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี

เชื่อกันว่า อยากมีชื่อเสียงในทางที่ดี ไว้พระวัดระฆังฯ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 นับว่าเป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิชาความรู้โดยจารึกบนแผ่นศิลา ติดไว้บริเวณพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธเทวปฏิมากร และมีพระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด ปัจจุบันวัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข มีความเชื่อกันว่าได้ไหว้พระที่วัดโพธิ์ ชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดังชื่อวัดนั่นเอง

เชื่อกันว่า อยากให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ไหว้พระวัดโพธิ์

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกภายในพระวิหารมี พระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา ส่วนที่พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ ปางมารวิชัย และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง อันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 อีกด้วย เชื่อกันว่าไว้พระวัดสุทัศน์จะทำให้ชีวิตมีอนาคตที่กว้างไกล และเป็นที่รักแก่บุคคลทั่วไป

เชื่อกันว่า มีอนาคตกว้างไกล ไหว้พระวัดสุทัศน์ฯ

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร


เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าทัพ โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดตองปุแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงครามมีความเชื่อกันว่าได้ไหว้พระวัดชนะสงคราม คนที่กำลังพบเจอกับอุปสรรคจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและภัยพาลได้ทั้งมวล

เชื่อกันว่า ขจัดภัยพาลก้าวข้ามศัตรูผู้ปองร้ายไหว้พระวัดชนะสงคราม

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
วัดนี้เป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เมื่อครั้นทรงผนวชคือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงผนวชในปี 2521  จึงทำให้วัดนี้ได้รับการทะนุบำรุงให้คงสภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งทั้งศิลปกรรมโบราณวัตถุ รวมถึงศิลปวัตถุหลายสิ่งหลายอย่าง ยังคงอยู่ในสภาพดีควรค่าแก่การศึกษา สำหรับความเชื่อในการไหว้พระวัดบวรฯนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตนั้นพบแต่สิ่งดีงามในชีวิต

เชื่อกันว่า สร้างสิริมงคลให้ชีวิต ไหว้พระวัดบวรฯ

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดที่มีฉากหลังเป็น “ภูเขาทอง” หรือพระบรมบรรพต จนทำให้หลายคนเรียกติดปากว่า “วัดภูเขาทอง”  ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงดัดแปลงจากพระปรางค์ที่ทรุดพังลง โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งนี้มีความเชื่อว่า การได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุจะทำให้สนับสนุนความคิดที่จะสร้างกุศลให้กับตนเองและผู้อื่น หรืออีกนัยหนึ่งก็ตามชื่อวัดคือทำให้สมองโปรดโปร่งคิดทำแต่สิ่งที่ดี

เชื่อกันว่า คิดทำสิ่งดีประสบความสำเร็จ ไหว้พระวัดสระเกศฯ

นอกจาก 9 วัดสำคัญทั้งหมดนี้ อีกสถานที่เหมาะแก่การไปไหว้สักการะคือ ศาลหลักเมือง เพื่อเสริมหลักชัยให้กับชีวิต 

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.sanook.com/travel/1447535/
ขอขอบคุณ : https://www.sanook.com/travel/1447535/

เรื่องที่เกี่ยวข้องบัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด